شناسه خبر:69728
1402/3/10 09:26:24

سپهرغرب، گروه خبر: دانشگاه اراک در دو حوزه مهندسی و شیمی در بین دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی ایرانی پر استناد برتر دنیا (ESI) قرار گرفت.

بر اساس گزارش‌ موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) و آخرین رتبه‌بندی پایگاه شاخص‌های اساسی علم(ESI) مربوط به بازه زمانی 2022-2012، تعداد دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی پراستناد برتر دنیا در تمام حوزه‌های موضوعی 8557 مورد است و 41 دانشگاه جامع زیر مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در این فهرست هستند که در این گزارش دانشگاه اراک در زمره موسسات پر استناد برتر دنیا قرار ‌گرفته است.
پایگاه شاخص‌های اساسی علم یکی از پایگاه‌های اطلاعاتی موسسه کلاریویت آنالیتیکس است که به معرفی پژوهشگران، موسسات، انتشارات و کشورهای برتر در حوزه‌های موضوعی مختلف می‌پردازد و منظور از مؤسسات، همان دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی است که تعداد استنادهای دریافتی آن‌ها در 10 سال اخیر بیش از سایر موسسات است.
بر اساس این گزارش، دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی پر استناد برتر ایران در 19 حوزه موضوعی مهندسی، حوزه‌های پزشکی بالینی، شیمی، علوم مواد، علوم کشاورزی، داروشناسی و سم شناسی، علوم گیاهی و حیوانی، محیط زیست، بوم شناسی، حوزه‌های علوم اجتماعی، زیست شناسی، زیست شیمی، علوم رایانه، علوم اعصاب و رفتار، زمین شناسی، حوزه‌های فیزیک، ایمنی شناسی، زیست شناسی مولکولی و ژنتیک، ریاضیات، میکروبیولوژی، روانپزشکی و روانشناسی مورد بررسی قرار گرفته اند و دانشگاه اراک در دو حوزه مهندسی و شیمی در بین دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی ایرانی پر استناد برتر دنیا قرار گرفته است.

شناسه خبر 69728