رئیس‌جمهور در دیدار جمعی از علما و روحانیون استان خراسان رضوی، با ارائه گزارشی از اقدامات دولت و برنامه‌های آینده، امیدآفرینی، تقویت سرمایه اجتماعی و ارتقای اعتماد مردم به نظام حکمرانی را از...