شناسه خبر:69638
1402/3/9 08:42:23

سپهرغرب، گروه خبر: سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام گفت: با توجه به شیوع بیماری‌های برگی گندم و همچنین سایر آفات در مزارع گندم و جو، از ابتدای سال تاکنون بیش 24 هزار لیتر انواع سم در استان ایلام توزیع شده است.

سیامک بیگی گفت: 12هزار لیتر سم دلتامترین (دسیس) حشره‌کش غیر سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی از گروه پایروتروئیدی که براساس پایریترین طبیعی ساخته شده در استان ایلام جهت مصارف کشاورزی تهیه شده است.
وی به خصوصیات این حشره‌کش اشاره کرد و افزود: این حشره‌کش عصبى با پایدارى سه تا چهار هفته‌اى براى برگخوارها و آفات مکنده سبب اختلال در کانال هاى سدیم در طناب عصبى مى‌شود. این حشره‌کش اثر ضربه‌ای سریع دارد.
سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام ادامه داد: لازم به ذکر است با توجه به شیوع بیماری‌های برگی گندم و همچنین سایر آفات در مزارع گندم و جو، از ابتدای سال تاکنون بیش 24 هزار لیتر انواع سم در استان ایلام توزیع شده است.
بیگی خاطرنشان کرد: سموم تولیدی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی حداقل 20 درصد کمتر از قیمت سایر سموم مشابه در بازار و با دارا بودن استاندارد‌های لازم برای رشد کنترل آفات و بیماری‌های گیاهی بوده تهیه شده

شناسه خبر 69638