شناسه خبر:67039
1401/12/18 13:26:06

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: برای 300 هزار خانه خالی، برگ تشخیص و مطالبه صادر و به مالکان آن‌ها ابلاغ شده و چنانچه این مودیان پس از اخطار اول و دوم مالیات ابلاغ شده را پرداخت نکنند، اقدام اجرایی و برداشت از حساب آن‌ها انجام خواهد شد.

داوود منظور شناسایی ‌فرارهای مالیاتی بزرگ را مهم‌ترین سرفصل و اولویت سال آینده این سازمان ‌اعلام ‌کرد و اظهار داشت: کمیته‌ای‌از وزارت اطلاعات، پلیس امنیت اقتصادی و دادستانی‌های سراسر کشور در این زمینه با وزات امور اقتصادی و دارایی همکاری می‌کنند و مقرر است سال آینده 50 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی کشف شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود انتقال پرونده مالیاتی صنایع و شرکت‌ها به استان‌های محل فعالیت ‌را یکی دیگر از برنامه‌های این سازمان دانست و افزود:‌ در سال جاری 2600 ‌پرونده مالیاتی به ارزش 5600 میلیارد تومان و ارزش افزوده 8600 میلیارد تومان به استان‌ها منتقل شده است.

منظور با بیان اینکه برخی پرونده‌های مالیاتی چند‌استانی است که استان رسیدگی‌کننده باید سهم سایر استان‌های سهیم را محاسبه و پرداخت کند و ادامه داد: شرکت نفت فلات قاره ‌مشمول این وضعیت است و ‌اداره‌کل امور مالیاتی بوشهرباید سهم هرمزگان را از این مالیات پرداخت کند و چنانچه استان‌ها از اجرای این دستور خودداری کنند، پرونده مالیاتی به تهران منتقل و سهم هر استان جداگانه احصا و پرداخت خواهدشد.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در بخش دیگری از سخنان با بیان اینکه تاکنون اطلاعات هویتی مالکان 140 هزار خانه لوکس مشمول مالیات در کشور شناسایی و روند وصول مالیات از آنان آغاز شده است، تصریح کرد: ‌این رقم یک دهم تعداد واقعی خانه‌های لوکس است که انتظار می‌رود با همکاری شهرداری‌ها و به‌ویژه شهرداری تهران، سال آینده این رقم به شناسایی یک میلیون خانه لوکس افزایش پیدا کند، خانه‌های خالی و خودروهای گرانقیمت نیز از دیگر مواردی هستند که روند وصول مالیات از آن‌ها نتیجه بخش بوده و برای 300 هزار خانه خالی، برگ تشخیص و مطالبه صادر و به مالکان آن‌ها ابلاغ شده و چنانچه این مودیان پس از اخطار اول و دوم مالیات ابلاغ شده را پرداخت نکنند، اقدام اجرایی و برداشت از حساب آن‌ها انجام خواهد شد.

منظور متذکرشد: رقم مالیات سه مورد یادشده (خانه، خودروی لوکس و منازل خالی) در مقایسه با مجموع مالیات کشور چندان زیاد نیست ولی از نظر حیثیتی مهم بوده که ادارات کل امور مالیاتی باید با جدیت آن‌ها را پیگیری کنند.


منبع: خبرگزاری ایرنا

شناسه خبر 67039