شناسه خبر:65955
1401/11/20 10:35:16

سپهرغرب، گروه انتظار: حجت‌الاسلام الهی‌نژاد گفت: اندیشه مهدویت به عنوان پارادایم و روح حاکم انقلاب اسلامی ایران در همه سطوح و زوایای آن ساری و جاری بوده و این انقلاب با اندیشه مهدویت حمایت و پشتیبانی و با این اندیشه تعریف و بازشناسی می‌شود.

دومین نشست از سلسله کرسی‌های مهدویت پژوهی و انقلاب اسلامی با موضوع «راهبرد مهدویت در تحقق انقلاب اسلامی» روز سه‌شنبه، 18 بهمن ماه به میزبانی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد.
بنابر این گزارش، در این نشست حجت الاسلام والمسلمین «حسین الهی‌نژاد»، رئیس پژوهشکده مهدویت و آینده‌پژوهی به طرح بحث در موضوع یادشده پرداخت که مشروح آن در ادامه می‌آید:
حجت‌الاسلام الهی‌نژاد با بیان اینکه انقلاب اسلامی بیانگر حرکت درست انقلاب از چله اول به سوی چله دوم است، اظهار کرد: لذا دارای شاخصه‌ها و مولفه‌های مهمی است که ترسیم‌گر فرایند درست و سیر منطقی حرکت انقلاب همراه با اهداف و آرمان بلند برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی و نیل به جامعه ایده آل مهدوی است.
رئیس پژوهشکده مهدویت و آینده‌پژوهی ادامه داد: چنان که مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم می‌فرمایند: (انقلاب اسلامی ایران) تنها انقلابی است که یک چلّه‌ی پُرافتخار را بدون خیانت به آرمانهایش پشت سر نهاده و در برابر همه‌ی وسوسه‌هایی که غیر قابل مقاومت به نظر می‌رسیدند، از کرامت خود و اصالت شعارهایش صیانت کرده و اینک وارد دوّمین مرحله‌ی خودسازی و جامعه‌پردازی و تمدّن‌سازی شده ‌است.
وی ابراز کرد: بی شک در این فرایند اندیشه مهدویت به منزله پارادایم و روح حاکم بر کالبد انقلاب اسلامی ایران در مقطع چهل ساله اول و چهل ساله دوم و چهل سالگی‌های بعدی تا رسیدن به غایت القصوی یعنی تمدن جهانی مهدوی است.
حجت‌الاسلام الهی‌نژاد ابراز کرد: پارادایم اندیشه مهدویت برای انقلاب اسلامی به معنای جریان مهدویت در همه سطوح و در همه مقاطع انقلاب اسلامی اعم از چله اول و دوم و چله‌های بعدی است.پس اندیشه مهدویت اولا خاستگاه انقلاب را تأمین و ثانیا؛ مقبولیت آن را تضمین و ثالثا؛ مشروعیت آن را تجویز می‌کند همچنین، قوانین آن را تدوین می‌کند، تداوم آن را استمرار می‌بخشد و غایت آن را هدف نمائی می‌کند.
حجت الاسلام الهی‌نژاد تاکید کرد: امام خمینی(ره)، معمار انقلاب اسلامی ایران با ایده پردازی و نوآوری در حوزه ولایت فقیه علاوه بر بسط و گسترش نظریه ولایت فقیه در حوزه اندیشه و معرفت، زمینه ساز تحقق و پیاده سازی آن با رویکرد کاربردی و کارکردی در حوزه عمل نیز شده است.
وی افزود: امام خمینی(ره) بحث ولایت فقیه را که در گذشته‌های دور بیشتر در حوزه مباحث فقهی مطرح و مورد بحث و گفتگوی اندیشمندان اسلامی بوده به حوزه کلام و مباحث اعتقادی کشانده و در راستای باورداشت امامت و جانشینی امام زمان(ع) مطرح کرده است.
الهی‌نژاد با بیان اینکه دربارة ولایت‌فقیه از دو جنبه می‌توان بحث کرد، گفت: فقهی و کلامی. اگر موضوع ما، مسألة فعل الهی باشد که آیا برای زمان غیبت دستوری داده یا نه؟، مسأله کلامی است. و اگر موضوع فعل مکلّف باشد، آن مسأله فقهی است.
وی اضافه کرد: حضرت امام با نگرش دقیق و بدیع در موضوع ولایت فقیه بحث را با نگرش کلامی دنبال کرد و با آغاز نهضت و تشکیل حکومت اسلامی، کلامی بودن ولایت فقیه را به منصه ظهور رساند. نتیجه این نوآوری و نگرش جدید علاوه بر پیاده سازی ولایت فقیه در جامعه در قالب حکومت اسلامی، زمینه استمرار آن به هدایت گری امام خامنه ای از چله اول به سوی چله دوم انقلاب نیز فراهم شده است.
این کارشناس و مولف مهدوی تاکید کرد: برآیند حرکت صحیح انقلاب از چله اول به سوی چله دوم اوج تکامل نگرش امام خمینی در تغییر کاربری ولایت فقیه از حوزه فقه به حوزه کلام و اجرای درست و عالمانه این نگرش توسط امام خامنه ای است.
وی تاکید کرد: شکل گیری و تداوم انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت امام خمینی(ره) وابسته به دو علت مهم به نام علت فاعلی و علت غائی است، علت فاعلی که نقش خاستگاه و پیش ران انقلاب را ایفاء کرده و در قالب نیابت عام و جانشینی فقهاء از امام زمان(ع) تبلور دارد و علت غائی که نقش هدف نمائی و نیروی محرکه را بازی می‌کند در قالب جامعه فاضله و ایده آل مهدوی خودنمائی می‌کند.
الهی‌نژاد ابراز کرد: یعنی با مقوله نیابت عام که توجیه گر جانشینی امام خمینی از امام زمان(ع) است خاستگاه نظام انقلاب اسلامی و با مقوله الگوگیری از نظام جهانی مهدوی که غایت القصوی انقلاب اسلامی است هدف انقلاب مشخص و درهم تنیدگی آن با مهدویت به اثبات می‌رسد.
وی ادامه داد: چنانکه مقام معظم رهبری در خطاب به مردم ایران در توجه آنها به آرمان نهایی انقلاب اسلامی می‌گوید: شما ملت انقلابی مسلمان، باید با حرکت منظم خود در تداوم انقلاب اسلامی، به فرج جهانی انسانیت نزدیک بشوید و شما باید به سوی ظهور مهدی موعود(ع) و انقلاب نهایی بشریت(که سطح عالم را خواهد گرفت و همه این گره‌ها را باز خواهد کرد) قدم به قدم، خودتان نزدیک بشوید و بشریت را نزدیک کنید، انتظار فرج این است پس اندیشه مهدویت با نقش‌های مختلف و فراگیر در مقاطع و سطوح گوناگون انقلاب، حاکمیت فراگیر و جایگاه پارادایمی آن بر ملاء می‌شود.
رئیس پژوهشکده مهدویت و آینده‌پژوهی با بیان اینکه در کنار علت خاستگاهی و علت غائی، دو مسئولیت و دو وظیفه که یکی بر دوش فقها و دیگری بر دوش مردم بوده نمایان می‌شود، گفت: انجام صحیح و درست آنها شکل گیری و تداوم نظام اسلامی تضمین می‌شود. امام خمینی(ره) با نگرش صحیح خود که اعتقاد به تحصیلی بودن زمینه سازی ظهور و حرکت عمومی مردم در این خصوص داشتند انقلاب اسلامی ایران را شروع و به درستی این نگرش را در جامعه پیاده سازی کردند.
وی تصریح کرد: مردم نیز بر اساس نگرش صحیح منتظرانه که فقها را نایبان عام امام زمان(ع) می‌دانستند با آمادگی کامل به تبعیت و همراهی امام خمینی پرداختند که ثمره این نگرش صحیح و انجام درست مسئولیت‌ها شکل گیری انقلاب اسلامی ایران را به دنبال داشته است. بی شک مهم تر از شکل گیری انقلاب اسلامی ایران، تدوام و استمرار آن بوده که به مراتب سخت تر و پیچیده تر از مرحله اول است.
حجت الاسلام الهی نژاد تاکید کرد: در تداوم و استمرار انقلاب اسلامی ایران علاوه بر نقش مهم هدایت‌های امام خمینی (ره) و امام خامنه ای به عنوان جانشینان امام زمان(ع)، نقش مردم نیز به عنوان منتظران واقعی امام زمان(ع) مهم و تأثیر دارد. که با انجام این دو نقش و اجرای درست آن تداوم انقلاب اسلامی ایران تضمین شده و این نهضت با عبور از چله اول، گام را در چله دوم نهاده و راه را برای رسیدن به جامعه ایده آل مهدوی هموار می‌کند.
وی در ادامه بیان کرد: پس اندیشه مهدویت به عنوان پارادایم و روح حاکم انقلاب اسلامی ایران در همه سطوح و زوایای آن ساری و جاری بوده و این انقلاب با اندیشه مهدویت حمایت و پشتیبانی و با این اندیشه تعریف و باز شناسی می‌شود و بطور کلی در یک کلام می‌توان ادعا کرد که اندیشه مهدویت عقبه تئوریک انقلاب اسلامی ایران در عصر غیبت است.
وی افزود: چنانکه مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم به نقش پارادیمی اندیشه مهدویت اشاره کرده اند و خطاب به جوانان می‌نویسند: «عزیزان!... شمایید که باید کارآزموده و پُرانگیزه از انقلاب خود حراست کنید و آن را هرچه بیشتر به آرمان بزرگش که ایجاد تمدّن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظمی (ارواحنافداه) است، نزدیک کنید».
الهی نژاد در پایان خاطرنشان کرد: ایشان در ادامه بیانات خویش به آرمان‌های بلند نظام جمهوری اسلامی پرداخته و جوانان را محور تحقق نظام پیشرفته ی اسلامی دانسته و می‌گوید: «اما راه طی‌شده فقط قطعه‌ای از مسیر افتخارآمیز به سوی آرمان‌های بلند نظام جمهوری اسلامی است. دنباله‌ی این مسیر که به گمان زیاد، به دشواریِ گذشته‌ها نیست، باید با همت و هشیاری و سرعت عمل و ابتکار شما جوانان طی شود».

شناسه خبر 65955