شناسه خبر:65434
1401/11/8 09:22:40
مدیر جهاد کشاورزی همدان خبر داد:

تولید سالانه 140 هزار تُن سیب در همدان

سپهرغرب، گروه خبر: مدیر باغبانی جهاد کشاورزی همدان گفت: سطح زیر کشت درختان سیب استان با احتساب درختان پراکنده هفت هزار و 719 هکتار و میزان تولید این محصول 140 هزار و 703 تُن در سال است.

حجت‌الله شهبازی افزود: میزان تولید این محصول 140 هزار و 703 تُن در سال است. یکی از اقدامات مدیریت باغبانی در سال 1401 توسعه باغات سیب پایه رویشی در سطح 15 هکتار است.
وی بیان کرد: تولید پایه نهال درختان میوه به دو صورت زایشی (بذر) و رویشی (استفاده از اندام‌های گیاهان) صورت می‌پذیرد.
شهبازی اضافه کرد: در تولید نهال پایه رویشی درختان میوه ازجمله سیب، به‌جای کاشت بذر و انجام پیوند، روی ساقه از بذر پایه رویشی به طریق خوابانیدن ساقه و ریشه‌دار کردن آن صورت می‌گیرد و پس از تهیه پایه رویشی به روی آن ارقام مد نظر پیوند انجام می‌شود. از این طریق پایه‌های رویشی تولیدشده همگی خصوصیات مشابه هم دارند.

شناسه خبر 65434