شناسه خبر:65232
1401/11/3 09:39:26

گزارش: استانداری همدان خواستار برنامه تشویقی برای گردشگران شد
 تخم مرغ رسمی بدهید برای املتشان استفاده کنند!
خبر: نجات عقاب سرمازده توسط آتش‌نشانان همدانی
 حالا عقابه میگه اگه سرما نبود نمی‌تونستید منو بگیرید!
تولید: بانوی رزنی از بوقلمون کادویی به واحد صنعتی 6000 قطعه‌ای رسید
 همینه که میگن «کاسه رود جایی که قدح آورد».
گزارش: شیوع 35 درصدی فشار خون در بین همدانی‌ها
 وقتی مسائل مالی مهم‌تر می‌شود، قضیه برای همدانی‌ها همین است!
یادداشت: سوزنی به خود بزنیم و جوال‌دوزی به دیگران
 بیا از سوزن به خود زدن درگذریم!
مدیرکل: آغاز پویش شکر نعمت در استان همدان
 پویشی است که نباید پایان داشته باشد.
گزارش خبری: برای سنجش آلودگی هوای همدان بودجه ندادند
 بینی‌های مردم واحد سنجش اندازه‌گیری آلودگی‌ها است!
گردشگری: 9 دهه هم‌جواری عارف با بوعلی
 گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل؟ اینجا بی‌معنی است.
ورزش: حضور در قهرمانی آسیا آرزوی دست‌نیافتنی شد
 معلوم میشه روحیه انقلابی نداری که از این حرف‌ها میزنی!
گزارش بازار: قیمت گوشت گوسفند سر به فلک کشید
 ای کلک، کی میگه کشیده سر به فلک؟
گزارش هنری: فرهنگ‌سازی فراموش شده است
 فراموش نشده، مطالبه‌گرش بسیار کم است.
هواشناسی: همدان رتبه برودت خود را بین شهرها پس گرفت
 وقتی چنین شد که ما خواهان پایلوت شدن در سرما هم بودیم!
گزارش شهری: مریانج گوی برف‌روبی را در استان ربود
 پس می‌توان گفت در برف‌روبی مریانج پایلوت استان شد.

شناسه خبر 65232