شناسه خبر:63466
1401/9/16 09:15:44

سپهرغرب، گروه خبر: دادستان همدان از عدم همکاری بازاریان این استان با منافقین خبر داد و گفت: بازاریان بصیر، با باز بودن مغازه‌های خود نه بزرگی به تبلیغات گسترده و شبانه‌روزی دشمنان گفتند.

حسن خانجانی‌موقر شامگاه دوشنبه با اشاره به تبلیغ گسترده شبکه‌های معاند مبنی بر تحریک کسبه و بازاریان برای اعتصاب، عنوان کرد: بازاریان همدانی مانند همیشه در دفاع از انقلاب پای کار آمدند و نه بزرگی به خواسته نامشروع منافقین گفتند.
وی با اشاره به درخواست جمعی از جوانان جبهه انقلاب اسلامی استان مبنی بر برخورد دستگاه قضائی با برهم‌زنندگان نظم عمومی، اظهار کرد: ما با اعتماد به جوانان سلحشور و انقلابی معتقدیم که در گام نخست با حضور همین جوانان دشمنان خوار و ذلیل، درمانده و مأیوس خواهند شد و در گام بعدی حتی اگر اندک افرادی با دشمنان نظام همراهی کنند، تودهنی محکمی خواهند خورد.
دادستان همدان افزود: درحال حاضر بازاریان بصیر با دشمنان همکاری نکرده و در صف مردم انقلابی پُرجنب‌وجوش و پویا ایستاده‌اند، اما اگر واقعاً احراز شود کسی به انگیزه همراهی با معاندین، مغازه یا واحد صنفی خود را تعطیل کرده، باید با جدیت تمام با او برخورد شود.

شناسه خبر 63466