شناسه خبر:63390
1401/9/15 00:21:30

سپهرغرب، گروه متن زندگی: هادی حسینخانی، پژوهشگر موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) درباره ارزش‌های خانوادگی می‌گوید: «تمام افکار‌، نیات و اعمال خوب برای اعضای خانواده می‌تواند مفید باشد و آنها را به کمال برساند. برخی از پژوهشگران در مجموع ارزش‌های خانوادگی را شامل تعلق داشتن، انعطاف‌پذیری، احترام گذاشتن، امانت، گذشت، سخاومت، کنجکاوی، ارتباط، مسئولیت و سنت‌ها می‌دانند، اما اسلام این ارزش‌ها را تفسیر بیشتری می‌کند و توضیح می‌دهد که ارزش‌ها شامل اعتقاد به خداوند و اولیای او، بندگی خداوند، محبت اولیای الهی، ابراز محبت، حسن خلق، رعایت پاکدامنی و پوشش اسلامی، آراستگی، سخاوتمندی، غیرت، خوش‌گمانی، آرامش‌بخشی، استقامت در برابر مشکلات، وفاداری و نرم‌خویی است‌».

در جای دیگری ارزش‌ها را اصول اخلاقی و معنوی به شمار می‌آورند که باعث می‌شود افراد بتوانند به‌راحتی تصمیم‌گیری کرده و انتخاب صحیحی برای مسیر زندگی‌شان داشته باشند. برخی از ارزش‌ها شخصی و برخی خانوادگی هستند که افراد تلاش می‌کنند ارزش‌های خانوادگی را در بسیاری موارد بر ارزش‌های شخصی ارجح بدانند. مثل فرزندی که تصمیم می‌گیرد برای سال نو در کنار پدر و مادر پیرش باشد تا اینکه به تنهایی به یک سفر برود، این نمونه غالب بودن ارزش‌های خانوادگی در برابر لذت‌های انفرادی است.

شناسه خبر 63390