شناسه خبر:63226
1401/9/10 09:18:30

سپهرغرب، گروه خبر: معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: دو هزار و 120 میلیارد تومان منابع مالی در سفر هیئت دولت به سازمان جهاد کشاورزی این استان اختصاص یافت.

«حمید رضا کتان فروش» روز چهارشنبه افزود: این منابع مالی در مدت سه سال به سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی اختصاص می‌یابد.
وی ادامه داد: 900 میلیارد تومان این منابع مالی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، یک هزار و پنج میلیارد تومان توسط وزارت جهاد کشاورزی و 215 میلیارد تومان توسط سازمان برنامه و بودجه استان مرکزی تامین می‌شود.
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی خاطرنشان کرد: یک هزار و 335 میلیارد تومان از مجموع این اعتبارات به سازمان جهاد کشاورزی این استان، 465 میلیارد تومان به اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری، 25 میلیارد تومان به اداره کل دامپزشکی و 270 میلیارد تومان به امور عشایر استان اختصاص یافته‌ است.
کتان فروش گفت: 10 میلیارد تومان از محل اعتبارات اختصاص یافته به استان مرکزی به مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی، 10 میلیارد تومان به موسسه واکسن و سرم سازی رازی و پنج میلیارد تومان به تعاون روستایی این استان اختصاص یافته‌ است.
وی ادامه داد: این اعتبارات برای احداث، بهسازی کنال‌های آبیاری و لوله، آبیاری تحت فشار، لایروبی قنوات، تجهیز و نوسازی زمین‌های سنتی، تجهیز و نوسازی زمین‌های مدرن، احداث و بهسازی کانال رودخانه مزلقان ساوه، احداث کانال درجه سه و چهارزیر دست سد الغدیر و پوشش سد خاکی لاگز محلات و احداث دو حوضچه در این شهرستان به استان مرکزی اختصاص یافته‌ است.
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی خاطرنشان کرد: بخشی از این اعتبارات نیز برای مرمت و نگهداری سدهای خاکی، عملیات آب و خاک در تعاونی‌های تولید و تشکل‌های کشاورزی و توسعه باغات و کشت گیاهان دارویی در اراضی شیبدار استان و احیا، اصلاح و نوسازی باغات استان اختصاص یافته‌ است.
کتان‌فروش گفت: 36 و 88 صدم میلیارد تومان از مجموع این اعتبارات تاکنون به سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی تخصیص یافته که سه و سه دهم میلیارد تومان این اعتبارات برای ایجاد، بهسازی و انتقال آب، 2 میلیارد تومان برای توسعه آبیاری تحت فشار و 29 و چهار دهم میلیارد تومان برای لاروبی و مرمت قنوات به استان اختصاص یافته‌ است.
وی ادامه داد: یک میلیارد تومان برای تجهیز و نوسازی اراضی مدرن و یک میلیارد تومان به احیا، اصلاح و نوسازی باغات به سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی اختصاص داده شده است.
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی خاطرنشان کرد: سه هزار میلیارد تومان تسهیلات نیز در سفر هیئت دولت به این استان به بخش مختلف جهاد کشاورزی از جمله اصلاح و توسعه باغات، امور زیر بنایی آب و خاک و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی برای سال‌های 1401 و 1402 به استان اختصاص یافته‌ است.

شناسه خبر 63226