شناسه خبر:63090
1401/9/7 09:22:42
دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران مطرح کرد؛

شتاب توانمندسازی و پیشرفت زنان در ایران

سپهرغرب، گروه ریحانه‌آفرینش: دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران با اشاره به شتاب پیشرفت زنان در ایران پس از انقلاب گفت: ایجاد سامانه‌ای برای ارائه نقش زنان در نظام جمهوری اسلامی ضرورت دارد.

علی‌اکبر متکان در نشست توانمندسازی زنان برای آینده‌ای پایدار اظهار کرد: زنان نقش‌های مهمی در سطح جامعه دارند و در حال حاضر هم بیش از 88 درصد از همکاران ما در یونسکو زنان هستند.
وی با اشاره به اینکه پس از انقلاب اسلامی حضور زنان در جامعه پررنگ‌تر شده است، گفت: فعالیت‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و … در میان زنان پس از انقلاب شتاب گرفته ولی آن طور که باید این موضوعات در سطح جهانی و بین‌المللی دیده نشده است.
دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران با تأکید بر اینکه باید سامانه‌ای در مورد نقش زنان در نظام جمهوری اسلامی راه‌اندازی شود و فعالیت‌های زنان در مقایسه با زنان سایر کشورهای منطقه و جهان به مردم سراسر دنیا ارائه شود، تصریح کرد: لازم است هرچه بیشتر توانمندی‌های زنان به‌صورت وسیع ارائه شود.
متکان گفت: دنیای غرب با تبلیغات منفی وضعیت زنان ایران را بد و سیاه نشان داده است و ما نیاز داریم سیمای زن در جمهوری اسلامی را منعکس کنیم.
وی خاطرنشان کرد: وضعیت زنان در میان کشورهای منطقه و سطح بین‌المللی حائز اهمیت است و باید هرچه بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران گفت: پروژه‌ای برای ایجاد سامانه ویژه در مورد وضعیت زنان ایرانی باید تهیه شود تا در اختیار مجامع بین‌المللی و ایرانیان خارج از کشور و نهادهای مردمی قرار گیرد تا ترسیم درستی از وضعیت زنان ایرانی بر مبنای واقعیت نشان داده شود.
متکان تأکید کرد: هدف اصلی یونسکو در ایران فعالیت‌های کشور در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، ارتباطات، علوم و آموزش است و پنج وزارتخانه علوم، امور خارجه، آموزش و پرورش، ارشاد، گردشگری و میراث فرهنگی، همچنین هفت شخصیت فرهنگی و سیاسی کشور، شورای عالی یونسکو را تشکیل می‌دهند.
وی اعلام کرد: در بهمن‌ماه همایش بین‌المللی با همکاری دفتر منطقه‌ای با بحث زنان دانشمند منطقه به طور تخصصی با موضوع زنان و دختران دانشمند خواهیم داشت که امیدواریم نتایج مثبتی را شاهد باشیم.

شناسه خبر 63090