شناسه خبر:60872
1401/7/14 08:20:19

سپهرغرب، گروه کاردانش: محققان یک شرکت دانش بنیان موفق به تولید خونریزی استخوان با فناوری نانو شدند.

کیهان مهدیزاده مسئول بخش تولید یک شرکت دانش بنیان اظهار کرد: محققان بخش تحقیق و توسعه این شرکت موفق شدند با ساخت پپتیدی خاص در کنار استفاده از نانوذرات طلا، پانسمان بنداورنده خونریزی استخوان را به تولید برسانند.
وی با بیان اینکه خونریزی استخوانی حین عمل‌های جراحی جمجمه، ارتوپد، قلب باز و شکافته شدن قفسه سینه اتفاق می‌افتد، گفت: برش‌های استخوانی با خونریزی‌هایی همراه است که نیاز است در کمترین زمان ممکن این خونریزی قطع شود؛ پانسمان‌های تولید شده با فناوری نانو در این شرکت در 20_30ثانیه باعث انعقاد خون می‌شود.
مسئول تولید این شرکت دانش بنیان تولید کننده پانسمان نانویی با بیان اینکه در حال حاضر از پانسمانهای موم مانند وارداتی به عنوان بنداورنده خون استخوان مورد استفاده قرار می‌گیرد، گفت: گاها این موم‌ها به علت تخلخل‌های استخوانی در محل برش باقی می‌ماند و این باعث عفونت و التهاب خواهد شد ضمن‌اینکه خونریزی در مدت کوتاهی قطع نمی شود.
مهدیزاده افزود: استفاده از این پانسمان‌های نانویی به علت استفاده از نانوذرات طلا و پپتیدهای خاص به استخوان جذب نمی شود و عفونت و التهابی در ناحیه جراحی شده به وجود نمی آید.
به گفته مسئول تولید شرکت دانش بنیان‌تولید کننده پانسمان‌های نانو، مواد استفاده شده در تولید این پانسمان زیست سازگار است و به راحتی از محل جراحی برداشته نمی شود بدون اینکه مقداری از آن روی استخوان باقی بماند.
وی عنوان کرد: نانوذرات پپتیدی به صورت نانوفایور، بستری را فراهم می‌کند که گلبول قرمز و پلاکت‌ها به آن وصل شوند و بحث انعقاد خون و جلوگیری از خونریزی انجام گیرد.
وی با تاکید بر اینکه این پانسمان‌نانویی نمونه داخلی و خارجی ندارد، خاطر نشان کرد: در حال حاضر فاز پایانی کارآزمایی بالینی این پانسمان طی شده است و تا چندماه اینده به تولید انبوه و بازار می‌رسد.
مسئول تولید این شرکت دانش‌بنیان تولید‌کننده پانسمان نانویی گفت: با توجه به اینکه این‌پانسمان‌ها در راستای انعقاد خون طراحی شده می‌تواند در جراحی‌های استخوانی مورد استفاده قرار بگیرد و این شرکت امکان‌تامین‌نیاز کشور را از این منظر دارد.

شناسه خبر 60872