شناسه خبر:60517
1401/7/2 10:26:43

سپهرغرب، گروه جوانی: ساده و بی پیرایه باشید و تا آن جایی که امکان دارد شما آغازگر ارتباط باشید. مغرور نباشید زیرا این رفتار موجب عصبانیت و دوری دیگران از شما می‌شود.

خیلی رسمی و خشک نباشید زیرا این رفتار نیز مانع نزدیکی دیگران به شماست. در مقابل، گشاده رو، مهربان و خوش اخلاق باشید و به وسیله حرکات چهره و دست و سر، تمایل خود را برای برقراری ارتباط نشان دهید. افرادی را برای دوستی و رفاقت انتخاب کنید که در میان دیگران دارای احترام و ارزش هستند.
با افراد چاپلوس و دروغگو و سخن چین دوست نشوید زیرا این گونه افراد منتظر فرصتی هستند تا به شما ضربه بزنند. در ضمن، مشورت با دیگران در انجام هر کاری یکی از رموز موفقیت است. پس با کسانی که مورد اعتماد شما هستند مشورت کنید مثل والدین، خواهرها و برادرها. آن‌ها تجربیات مفیدتر و بیشتری درباره انتخاب دوست دارند و چون شما را خوب می‌شناسند به راحتی کمک تان می‌کنند.

شناسه خبر 60517