شناسه خبر:58454
1401/5/11 10:29:29

مدیر عامل شرکت گاز استان همدان از کسب رتبه برتر این شرکت در هشتمین دوره سنجش سلامت اداری شرکت‌های تابعه شرکت ملی گاز ایران خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان همدان، محمدصادق محبی نظر مدیر عامل این شرکت با اشاره به اهمیت مبحث سلامت اداری و مقابله با فساد، گفت: بر اساس اعلام امور بازرسی شرکت ملی گاز ایران، در هشتمین دوره سنجش سلامت اداری شرکت‌های تابعه شرکت ملی گاز ایران در سال 1400، شرکت گاز استان همدان موفق به کسب رتبه برتر شده است.

محبی نظر با اشاره به این خبر بیان کرد: نتیجه حاصله ناشی از بررسی مدارک و مستندات ارسالی به سامانه جامع سلامت اداری و نیز استعلام از واحد آموزش، امورتخلفات و دیگر واحد‌های مربوطه شرکت ملی گاز است که بر اساس معیار رتبه بندی شرکت‌های تابعه به سه رتبه برتر، بسیار خوب و قابل قبول، شرکت گاز استان همدان با کسب امتیاز حداکثری موفق به کسب رتبه برتر شده است.

شایان ذکر است در دو سال پیاپی شرکت گاز استان همدان حائز رتبه برتر گردیده است.

شناسه خبر 58454