شناسه خبر:51719
1400/11/7 10:15:47

سپهرغرب، گروه شهر: سخنگوی شورای اسلامی شهر اراک گفت: شعار شورای ششم از ابتدا شفاف‌سازی بوده است و می‌توان به جرأت گفت که تاکنون این دوره مدیریت شهری رکورد شفافیت را زده است.

عباس خسروانی اظهار کرد: افشاگری، اعتماد زدایی و شفاف‌سازی، اعتمادزایی را در پی دارد، لذا از ابتدا به دنبال شفافیت بوده و هستیم و بر همین اساس تمام عملکردها و مصوبات را منتشر کردیم.

وی افزود: باید مصوبه‌ای مبنی بر الزام مرکز پژوهش‌ها به عنوان مسئول شفافیت و پیگیری عملکردها در این راستا ایجاد شود، زیرا تا زمانی که قانون نشود که شهرداری و شورا ملزم به شفافیت هستند کار به جایی نخواهیم برد. باید یک کمیته رصد تشکیل شود و گزارش‌ها را ارائه دهد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر اراک تصریح کرد: ایجاد اداره خزانه‌داری مهمترین اقدام شورای ششم در جهت شفاف‌سازی است.

عضو شورای اسلامی شهر اراک با اشاره به اقدامات شورای ششم در راستای شفافیت، خاطرنشان کرد: پافشاری بر ایجاد سامانه بدهی و مطالبات شهرداری، نشر تمام برنامه‌ها و مصوبات شورا، ایجاد برنامه‌ای در بودجه سال 1401 در جهت نشر تمام مشخصات و آموزش نحوه محاسبه عوارض به زبان ساده به مردم، ایجاد طرح تشکیل سلامت اداری و پیشگیری از فساد که ماهیت آن پیگیری است و شهرداری ملزم به انجام آن است، ایجاد طرح گزارشگران فساد و سوت‌زنی فارغ از افشاگری که در چهارچوب و کانال شفاف‌سازی بررسی خواهد شد، راه‌اندازی سامانه محاسبه و صدور پروانه عوارض شهری به منظور جلوگیری از تخلفات از جمله این موارد است.

وی گفت: بروکراسی و بدنه سست شهرداری باعث شده طرح‌ها به کندی انجام شود. در حال حاضر در شرایطی به سر می‌بریم که به شدت به اعتماد مردم نیازمند هستیم و شفاف‌سازی بسیار می‌تواند در این مسیر به ما کمک کند، البته می‌طلبد که مدیران و مسئولان همکاری بیشتری داشته باشند.

شناسه خبر 51719