شناسه ویدئو:60
1398/6/27 14:22:18


یه جنس ۳۵۰۰ تومانی و ریختن تو وانت تا سه برابر قیمت همشو فروختن، دورشون رو الکی شلوغ کردن، ملت هم فکر کردن واقعا خبریه! واکنش مردم رو ببینید. قضاوت با خودتونشناسه ویدئو 60