مهرداد عظیمی اظهار کرد: در حال حاضر گواهینامه‌های مهارتی برای تمام متقاضیان پس از کسب آموزش‌های مهارتی و شرکت در آزمون‌های سنجش مهارت و صلاحیت حرفه‌ای صادر می‌شود. وی از کا...

براساس اعلام مرکز آمار ایران در پاییز امسال متوسط نرخ بیکاری کشور 8.2 درصد بوده که براین اساس نرخ بیکاری استان کرمانشاه 4.7 درصد از متوسط کشوری بالاتر است.  نرخ بیکاری استان کرمانشاه در فصل قبل،...