براساس اعلام مرکز آمار ایران در پاییز امسال متوسط نرخ بیکاری کشور 8.2 درصد بوده که براین اساس نرخ بیکاری استان کرمانشاه 4.7 درصد از متوسط کشوری بالاتر است.  نرخ بیکاری استان کرمانشاه در فصل قبل،...