شناسه خبر:65605
1401/11/11 10:23:19

سپهرغرب، گروه خبر: مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت از تهیه گزارش عملکرد وظایف دستگاه‌ها نسبت به افراد معلول و ارسال آن به سازمان بازرسی کل کشور خبر داد.

منصور الله‌وردی اظهار کرد: سازمان بهزیستی کشور عملکرد دستگاه‌ها در سال 99 و 1400 را تهیه و برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کرده است تا طی مراحل قانونی به شورای عالی رفاه و مجلس شورای اسلامی و مراجعی که در قانون پیش‌بینی شده، ارجاع شود.
وی ادامه داد: عملکردهای سال 99 و 1400 هر دستگاه در قالب وظایف عمومی و تکالیف اختصاصی، براساس پاسخ‌هایی که دستگاه‌ها دادند یا دستگاه‌هایی که پاسخ ندادند، تفکیک شده و این گزارش برای پیگیری‌های بعدی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دفتر معاون اول رئیس‌جمهور ارسال شده است.
الله‌وردی افزود: از سوی دیگر گزارش عملکرد دستگاه‌ها در ارتباط تنگاتنگ با سازمان بازرسی کل کشور تهیه شد و در 16 آذرماه امسال، جلسه‌ای با حضور دستگاه‌ها در سازمان بازرسی کل کشور برگزار و توضیحات لازم به نمایندگان دستگاه‌ها ارائه شد. برنامه‌های دستگاه‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت؛ البته در آن جلسه نمایندگان تعدادی از دستگاه‌ها غایب بودند.
مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت بهزیستی کشور گفت: درنهایت سازمان بازرسی کل کشور بررسی‌های لازم را انجام داد و براساس پاسخ‌هایی که دوباره از دستگاه‌ها دریافت شد، برای دستگاه‌هایی که عملکرد ناقص یا قصور داشتند و یا حضور نداشتند، ترک فعل اعلام کرد و برای دریافت پاسخ به دستگاه‌ها نامه فرستاده شد.
الله‌وردی تأکید کرد: دستگاه‌ها باید در مهلت زمانی مشخصی به سازمان بازرسی کل کشور پاسخ دهند.
   پاسخ دستگاه‌ها به سازمان بازرسی بررسی می‌شود
وی با بیان اینکه اکنون باید صبر کنیم پاسخ دستگاه‌ها به سازمان بازرسی ارسال و بررسی شود که آیا این پاسخ‌ها به‌خاطر ضعف عملکرد منطقی است یا خیر، افزود: اگر پاسخ غیر منطقی بود، سازمان بازرسی کل کشور مراحل قانونی مرتبط را انجام می‌دهد که بر آن اساس، دستگاه‌ها به قوه قضائیه معرفی خواهند شد یا راه حلی دیگر براساس روال قانونی ارائه خواهد داد.
مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت بهزیستی کشور درباره وظایف دستگاه‌ها در برابر قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت گفت: دستگاه‌ها در برابر این قانون دو وظیفه عمومی و اختصاصی برعهده دارند.
الله‌وردی ادامه داد: این احکام عمومی را هر دستگاهی که به نحوی از بودجه دولت استفاده می‌کند، موظف است که انجام دهد.

شناسه خبر 65605