شناسه خبر:65438
1401/11/8 09:30:08

سپهرغرب، گروه خبر: مدیر جهاد کشاورزی اسدآباد از سه پروژه قابل افتتاح حوزه جهاد کشاورزی این شهرستان در دهه فجر خبر داد.

محمدکرم مرادی افزود: این تعداد پروژه شامل راه‌ و پُل‌سازی، آبیاری تحت فشار و واحد پرورش گوسفند داشتی با اعتباری افزون‌بر 65 هزار و 500 میلیون ریال در دهه فجر به بهره‌برداری می‌رسند.
وی با اشاره به پروژه راه و پُل‌سازی به‌عنوان یکی از طرح‌های قابل افتتاح حوزه جهاد کشاورزی این شهرستان در دهه فجر، تصریح کرد: عملیات اجرایی این طرح به‌منظور انتفاع عمومی در سال 1399 با حجم کار 200 متر با اعتباری افزون‌بر چهار هزار و 500 میلیون ریال از محل اعتبارات دولتی در روستای شهراب با اشتغال دو نفر آغاز شده و با بهره‌برداری از آن 20 خانوار این روستا از طرح فوق بهره‌مند می‌شوند.
مرادی افزود: طرح آبیاری تحت فشار روستای قاسم‌آباد لک‌لک دیگر طرح قابل افتتاح دهه فجر است که با اعتباری افزون‌بر 30 هزار میلیون ریال به بهره‌برداری می‌رسد.
وی با بیان اینکه از مجموع اعتبار هزینه‌شده 30 هزار میلیون ریالی طرح سه هزار میلیون ریال از محل آورده متقاضی و 27 میلیون ریال از محل اعتبارات دولتی بوده است، خاطرنشان کرد: این طرح با اشتغال‌زایی 10 نفر و با حجم کار 50 هکتار موجب بهره‌مندی 30 خانوار روستا از پروژه شده است.
مرادی همچنین گفت: علاوه‌بر دو پروژه فوق مربوط به واحد آب و خاک، پروژه پرورش گوسفند داشتی 200 رأسی روستای وندرآباد نیز با اعتباری افزون‌بر 31 هزار میلیون ریال با اشتغال سه نفر در دهه فجر به بهره‌برداری خواهد رسید.
وی یادآور شد: در این طرح اعتباری افزون‌بر 13 هزار میلیون ریال مربوط به آورده متقاضی و 18 هزار میلیون ریال از محل تسهیلات بانکی تبصره 18 بوده است.

شناسه خبر 65438