شناسه خبر:65402
1401/11/6 09:47:24

سپهرغرب، گروه خبر: رئیس مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی ایلام گفت: 90 درصد درختان جنگلی بلوط استان به علت فعالیت‌های عامل انسانی دچار زوال و عدم تجدید حیات جنسی و زادآوری طبیعی شده است.

علی نجفی‌فر روز چهارشنبه اظهار کرد: فشار فعالیت‌های عامل انسانی بر طبیعت باعث کاهش تراکم حجم جنگل‌ها و تخریب اکوسیستم طبیعی و میکروارگانیزم‌های خاک شده است.
وی افزود: زادآوری طبیعی درختان بلوط و رشد نهال‌های نورس این گونه در برخی مناطق استان که فشار عامل انسانی بیشتر بوده تقریباً به صفر رسیده و تنها محدودی از نواحی دور از دسترس افراد و احشام زادآوری طبیعی دارند.
رئیس مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی ایلام ادامه داد: قطع درختان، حضور مداوم انسان در طبیعت، تخریب جدی خاک و نابودی میکروارگانیزم‌های آن و چرای بی‌رویه دام ازجمله عوامل مهم و جدی در زوال تدریجی درختان بلوط طی پنج سال اخیر بوده است.
نجفی تأکید کرد: خشک‌سالی‌های پی در پی در دو دهه اخیر، طغیان آفاتی چون بیماری ذغالی و کرم چوب‌خوار، کاهش بارش نزولات جوی، کاهش رطوبت مورد نیاز، تغییرات اقلیمی و ریزگردها که باز هم ناشی از فعالیت‌های عامل انسانی است، بر تشدید زوال جنگل‌های بلوط استان اثر دارد.
وی یادآور شد: قدرت زادآوری درختان بلوط بسیار کاهش یافته و در صورتی که یک نهال بلوط به طور طبیعی از بذر این درخت رشد کند به دلایلی چون وجود احشام، کاهش قدرت باروری خاک، نبود بلوط پرستار و عدم رطوبت کافی در هوا در همان نورستگی از بین می‌رود و به بلوغ نمی‌رسد.
رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی ایلام توضیح داد: بلوط گونه‌ای رطوبت‌دوست است که با تغییرات اقلیمی و افزایش دمای هوا همچنین تشدید تخریب‌ها ازجمله قطع بی‌رویه درختان از رطوبت هوا قدرت باروری خاک برای رشد و پرورش یک بذر کاسته می‌شود.
نجفی اضافه کرد: در صورت رشد بذر، به علت تنک شدن تراکم جنگل‌ها و باتوجه به نیاز نهال نورس به وجود بلوط‌های بالغ برای رشد و دریافت رطوبت، این بذور به علت تابش مستقیم آفتاب در فصل گرم سال خشکیده می‌شوند.
از گستره دو میلیون هکتاری ایلام یک میلیون و 700 هزار هکتار آن را اراضی طبیعی تشکیل داده که سهم جنگل‌های طبیعی 640 هزار هکتار است.

شناسه خبر 65402