شناسه خبر:63400
1401/9/15 00:51:11

سپهرغرب، گروه خبر: فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان از پیگیری مستمر این یگان در تأمین امکانات و رفع کمبودهای ادارات منابع طبیعی شهرستان‌ها خبر داد.

سرهنگ مهدی نوری از پیگیری مستمر یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان در تأمین امکانات و رفع کمبودهای ادارات منابع طبیعی شهرستان‌ها خبر داد.

سرهنگ نوری گفت: کمبود امکانات حفاظتی و محافظتی و اقلام مورد نیاز شهرستان‌ها تأمین شده و توسط یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان تحویل شهرستان‌ها شده است.

وی افزایش امکانات و تجهیزات را در انجام هرچه بهتر حفاظت از عرصه منابع طبیعی مهم دانست و افزود: نظم و انظباط در انبارهای یگان حفاظت شهرستان‌ها و حفظ امکانات موجود از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که در همین رابطه مسئولین و محافظین ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان‌های سطح استان باید نسبت به این امر مهم توجه ویژه‌ای داشته باشند.

شناسه خبر 63400