شناسه خبر:63238
1401/9/10 09:33:12
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک عنوان کرد:

کشتار دام‌های نارس و مولد

سپهرغرب، گروه اقتصادی: مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور با بیان اینکه با بررسی آمار کشتارگاه‌ها متوجه خواهیم شد که کشتار دام افزایش یافته و دام‌های مولد نیز به کشتارگاه رفته‌اند، اظهار کرد: همچنین وزن کشتار هم کاهش یافته است. یعنی دام‌های نارس کشتار می‌شوند که ادامه این روند منجر به کمبود دام خواهد شد.

افشین صدر دادرس، با بیان اینکه تا امروز بیش از 160 هزار راس دام زنده سبک صادر شده است، گفت: از این میزان حدود 2400 راس آن از استان‌های شمال‌غربی به مقصد کویت صادر شده است.
وی ادامه داد: هدف از صادرات این است که انباشت دام نداشته باشیم. وقتی تقاضا برای محصولی کم باشد یا به طور کل نباشد طبیعتا قیمت‌ آن محصول کاهش می‌یابد. بر همین اساس چون تقاضای داخلی برای بره‌های نر پروار در دامداری‌ها کم است با انباشت دام مواجه شده‌ایم. وقتی صادرات آزاد و تقاضا ایجاد شود قیمت‌ها نیز به تعادل می‌رسد.
وی تصریح کرد: بر مبنای داده‌های علمی ضریب تبدیل خوراک به گوشت در دام سبک 8 به یک تا 10 به یک است. به عبارتی برای تولید هر کیلو گوشت باید 8 تا 10 کیلو نهاده به دام داده شود. با توجه به قیمت جو که توسط شرکت پشتیبانی امور دام هم اکنون 11 هزار و 300 تومان عرضه می‌شود، بنابراین اگر قیمت دام زنده بین 90 هزار و400 تومان و 113 هزار تومان شود فقط بهای نهاده‌هایی که به دام داده می‌شود جبران خواهد شد در حالی که سایر هزینه‌های تولید از قبیل هزینه تلفات دام، هزینه‌های کارگری، دارو، واکسن و بهداشت، حمل و نقل، سوخت و... نیز باید به اعداد ذکر شده اضافه شود.
به گفته وی این درحالیست که میانگین قیمت دام زنده در کشور در حال حاضر بین 80 تا 85 هزار تومان است و هنوز با قیمت تمام شده فاصله زیادی دارد.
صدر دادرس با بیان اینکه با بررسی آمار کشتارگاه‌ها متوجه خواهیم شد که کشتار دام افزایش یافته و دام‌های مولد نیز به کشتارگاه رفته‌اند، اظهار کرد:همچنین وزن کشتار هم کاهش یافته است. یعنی دام‌های نارس کشتار می‌شوند که ادامه این روند منجر به کمبود دام خواهد شد.

شناسه خبر 63238