کد خبر : 60459
تاریخ : 1401/6/31
گروه خبری : دین و اندیشه

سه رمز ظهور

ایام اربعین به نوعی تجلی‌ای از دوران ظهور با برهم ریختن همه قواعد دنیای امروز است. این حماسه با فرو ریختن مرزهای جغرافیایی و نژادی در روزگار تعصبات، رواج ایثار در زمانه بخل انسان‌ها، دوست داشتن بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دلیل دیگران در عصر کینه و اضطراب و با زدن به دریای سختی‌ها در عصر عافیت‌طلبی‌ها تمرینی برای زندگی در دوران حکومت امام زمان ارواحنافداه است. اگر قواعد عجیب این چند روز را نمی‌دیدیم، درک عالم مهدوی ناممکن بود.

  لینک
https://www.sepehrgharb.ir/Press/ShowNews/60459