کد خبر : 47357
تاریخ : 1400/7/29
گروه خبری : شهر

چرا محــــله مفهوم گذشته را ندارد؟

حسن سجادزاده اظهار کرد: در بسیاری از شهرهای توسعه یافته و پیشرفته دنیا مفهوم محله کاملاً برای ساکنان و شهروندان تبیین شده است. در کهن شهرهای ما نیز مرز محلات به آسانی قابل تشخیص بود و ساکنان به سکونت در محل اجدادی خود افتخار می‌کردند.

وی با اشاره به تغییرات گسترده کالبدی، اجتماعی و اقتصادی شهرها افزود: امروزه متأسفانه به دلیل نبود رویکرد محله محوری، هوشمند نشدن فضاهای شهری و توزیع نامناسب خدمات اجتماعی و محلی، مفهوم محله در میان ساکنان شهر بسیار کمرنگ شده است و محلات چه از نظر کالبدی و چه از نظر اجتماعی دیگر آن کارکرد سابق را ندارد.

این دکترای طراحی شهری خاطرنشان کرد: در بسیاری از شهرهای توسعه یافته دنیا خدمات اجتماعی و محلی به درستی تعریف شده است و نیازی نیست یک شهروند برای برطرف کردن نیازهایش فرسنگ‌ها و کیلومترها از محل سکونت خود دور شود.

وی به ضرورت هوشمندسازی شهر در جهت ارتقای هویت محلی اشاره و خاطرنشان کرد: چنانچه هوشمندسازی فضاهای شهری با استفاده از اپلیکیشن‌ها و نرم افزارها و در نظر داشتن رویکرد آی سی تی محقق شود، زمینه‌ای فراهم خواهد شود تا بسیاری از شهروندان بتوانند نیازهای خود را از طریق فضای مجازی تأمین کنند.

سجادزاده اضافه کرد: توجه به رویکرد محله محوری در کنار توزیع خدمات اجتماعی و هوشمندسازی شهر، از آن جهت حائز اهمیت است تا محلاتی همگن و هم تراز داشته باشیم، اما متأسفانه امروزه چند قطبی شدن شهرها موجب شده تا توسعه محلی و ارتقای هویت شهری تحت‌الشعاع قرار بگیرد.

وی تأکید کرد: چنانچه مدیریت شهر برنامه‌ریزی دقیقی در این سه حوزه انجام ندهد، نه تنها در زمینه مسائل مربوط به محله بلکه در همه زمینه‌ها و حوزه‌های شهری از جمله حوزه پدافند غیر عامل، مقابله با بحران‌ها و مسائل اجتماعی نیز با مشکل جدی مواجه می‌شود.

این دکترای طراحی شهری گفت: تا زمانی که هوشمندسازی، محله محوری و توزیع متناسب خدمات شهری به طور جدی در نظام برنامه‌ریزی شهری لحاظ نشود، نمی‌توان در بسیاری از حوزه‌ها از جمله مقابله با بحران‌ها کنترل مشخص و برنامه‌ریزی شده‌ای داشت؛ در حالی که این مهم در نحوه برنامه‌ریزی و مدیریت شهری ما چندان مورد توجه نیست و به همین دلیل ارتقای هویت و توسعه محله‌ای با چالش مواجه شده است.

  لینک
https://www.sepehrgharb.ir/Press/ShowNews/47357