کد خبر : 47181
تاریخ : 1400/7/26
گروه خبری : اقتصادی

میزان مصرف آب شرب یک خانواده ایرانی در روز چقدر است؟

میزان سرانه آب تجدیدپذیر ساﻻنه کشور از میزان حدود 13 هزار متر مکعب به ازای هر نفر در سال 1300، به حدود یک هزار و 400 مترمکعب به ازای هر نفر در سال 1393، تقلیل یافته و در صورت ادامه این روند، وضعیت در آینده به مراتب حادتر خواهد شد.

با توجه به میزان منابع آب و سرانه مصرف، ایران از جمله کشورهایی است که با کمبود فیزیکی آب مواجه است، این گروه از کشورها در سال 2025 با کمبود فیزیکی آب مواجه می‌شوند. این بدان معناست که این کشورها، حتی با باﻻترین راندمان و بهره‌وری ممکن در مصرف آب، برای تأمین نیاز خود، آب کافی در اختیار نخواهند داشت.

  لینک
https://www.sepehrgharb.ir/Press/ShowNews/47181